Logo RPWiK Tychy S.A.
Logo RPWiK Tychy S.A.

Jakość wody - Gmina Łaziska Górne

KONTROLNE ŁAZISKA GÓRNE

 

Parametry wody dostarczanej przez RPWiK Tychy S.A. są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. (Dz.U. z dnia 11.12.2017r. Poz. 2294)
AKTUALIZACJA: maj / czerwiec 2021r.
Wynik badania próby wody wykonywany na terenie gminy Łaziska Górne monitoring kontrolny – kwiecień 2021r.
Parametr Jednostka Wynik badań Dopuszczalne wartości
Stężenie jonów wodoru (pH) 7,1 6,5-9,5
Zapach akceptowalny akceptowalny
Smak akceptowalny akceptowalny
Barwa mg/l Pt akceptowalna (5) akceptowalna (<15)
Mętność NTU 0,17 1
Glin µg/l <50 200
Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C± 2°C po 72h jtk/1ml nie wykryto bez nieprawidłowych zmian (<200)
Bakterie grupy coli jtk/100ml 0 0
Bakterie Escherichia coli jtk/100ml 0 0

 

PRZEGLĄDOWY ŁAZISKA GÓRNE

Parametry wody dostarczanej przez RPWiK Tychy S.A. są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. (Dz.U. z dnia 11.12.2017r. Poz. 2294)
AKTUALIZACJA: wrzesień / październik 2021r.
Wynik badania próby wody wykonywany na terenie gminy Łaziska Górne monitoring przeglądowy – kwiecień 2021r.
Parametr Jednostka Wynik badań Dopuszczalne wartości
Stężenie jonów wodoru (pH) 7,3 6,5-9,5
Zapach akceptowalny akceptowalny
Smak akceptowalny akceptowalny
Barwa mg/l Pt akceptowalna (5) akceptowalna (<15)
Mętność NTU 0,17 1
Mangan µg/l <5 50
Żelazo µg/l 104 200
Glin µg/l <50 200
Jon amonowy mg/l 0,06 0,5
Przewodność elektryczna µS/l 240 2500
Wapń mg/l 25,9
Magnez mg/l 4,2
Chlorki mg/l 17 250
Sód mg/l 11,2 200
Siarczany mg/l 31 250
Chlor wolny mg/l 0,22 0,3
Azotany mg/l 2,79 50
Azotyny mg/l <0,033 0,5
Utlenialność z KMnO4 mg/l 1,3 5
Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C± 2°C po 72h jtk/1ml nie wykryto bez nieprawidłowych zmian (<200)
Bakterie grupy coli jtk/100ml 0 0
Bakterie Escherichia coli jtk/100ml 0 0
Clostridium perfringens jtk/100ml 0 0
Enterokoki kałowe jtk/100ml 0 0

Uwaga!

Przeglądarka internetowa, z której korzystasz jest przestarzała, przez co strona nie będzie wyświetlać się w prawidłowy sposób.

'Wymagana zmiana przeglądarki na np.: Chrome, Firefox, Opera

Masz pytania? Zadzwoń