Bezpieczne dostawy wody: infrastruktura, awarie, monitoring  

Logo Wodociagi Tyskie
logo-wodociagityskie_ok2-mobile_nomargin_ok.svg

Bezpieczne dostawy wody: infrastruktura, awarie, monitoring  

Dodano:

Bezpieczne dostawy wody: infrastruktura, awarie, monitoring

 

W dniu 15 lutego 2024 roku mieliśmy zaszczyt objąć patronatem merytorycznym konferencję „Bezpieczne dostawy wody: infrastruktura, awarie, monitoring”, która miała miejsce w Hotelu Tychy Prime i zgromadziła czołowych ekspertów branży wodociągowej.

 

Wodociągi Tyskie reprezentowane były przez inż. Adama Kabusa – Zastępcę Kierownika Działu Monitoringu Sieci, który zaprezentował m.in. spectrum rozwiązań zaimplementowanych w systemie GIS. Przedsiębiorstwa jakim jest RPWiK Tychy S.A. W swej prezentacji podkreślił, iż w dobie szybkiego postępu technologicznego, zaawansowane narzędzia cyfrowe umożliwiają skuteczne zarządzanie siecią wodociągową, poprzez możliwość zdalnego (w czasie rzeczywistym) pozyskiwania oraz gromadzenia danych postaci wartości fizycznych parametrów pracy sieci oraz ich analizę, co przy wykorzystaniu urządzeń telemetryczno–regulacyjnych pozwala na ich optymalizację. Narzędziem uzupełniającym proces analityczny wspomniany powyżej, a które zostało przedstawione jest moduł stref wykorzystywany do szacowania możliwych lokalizacji miejsc wystąpienia awarii, a nawet prób nielegalnego poboru wody. Podobnym narzędziem, również przedstawionym w trakcie prezentacji,  jest aktywny model hydrauliczny sieci wodociągowej, który pozwala na optymalizowanie doboru średnic rurociągów oraz symulowanie warunków przyłączenia do sieci, nowych odbiorców. To tylko kilka z przedstawionych, a wykorzystywanych w Tyskich Wodociągach narzędzi.

 

Jak wynika z nie tylko naszych obserwacji, dynamika rozwoju technologii diagnostyki sieci wodociągowych, tworzy nowe możliwości detekcji awarii/wycieków występujących na ich infrastrukturze. Na konferencji Wodociągi Tyskie zaprezentowały także autorską metodę detekcji nieszczelności gazem znacznikowym (hel), z wykorzystaniem urządzenia własnej produkcji (Hel-Set), która umożliwia, właściwie ze 100% precyzją, wskazanie miejsca wycieku z rurociągu. Usługę tego rodzaju detekcji Wodociągi Tyskie świadczą, jako pionier, w skali kraju od kilku lat.

 

Konferencja była doskonałą okazją do podzielenia się osiągnięciami, poszerzenia horyzontów oraz wymiany doświadczeń z innymi przedstawicielami sektora wod-kan. Cieszymy się zatem, że wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem, w szczególności wśród praktyków branżowych.

 

Do zobaczenia, na kolejnych konferencjach!

Uwaga!

Przeglądarka internetowa, z której korzystasz jest przestarzała, przez co strona nie będzie wyświetlać się w prawidłowy sposób.

'Wymagana zmiana przeglądarki na np.: Chrome, Firefox, Opera

Masz pytania? Zadzwoń