Aktualności

Jakość wód głębinowych na terenie gminy Lędziny

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna uprzejmie informuje, że na terenie gminy Lędziny dokonano pomiaru jakości wody z niektórych studni przydomowych. W jego efekcie stwierdzono przekroczenie norm określających jakość wody pitnej (w zakresie odczynu pH, zawartości manganu i azotanów). więcej …

Jakość wód głębinowych na terenie gminy Bieruń

Szanowni Państwo

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna uprzejmie informuje, że na terenie gminy Bieruń dokonano pomiaru jakości wody z niektórych studni przydomowych. W jego efekcie stwierdzono przekroczenie norm określających jakość wody pitnej (w zakresie odczynu pH, zawartości manganu i azotanów). więcej …

Funkcjonowanie infrastruktury kanalizacyjnej na terenie miasta Brzeszcze

Szanowni Państwo,

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna informuje, że w wyniku zakończonego procesu podziału Spółki, z dniem 28 lutego 2018 roku, wszelkie prawa i obowiązki, w zakresie funkcjonowania infrastruktury kanalizacyjnej na terenie miasta Brzeszcze, zostały przejęte przez Agencję Komunalną Sp. z o.o. z siedzibą w Brzeszczach, przy ul. Kościelna 7. więcej …

Funkcjonowanie infrastruktury kanalizacyjnej na terenie miasta Tychy

Szanowni Państwo,

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna informuje, że w wyniku zakończonego procesu podziału Spółki, z dniem 22 stycznia 2018 roku, wszelkie prawa i obowiązki, w zakresie funkcjonowania infrastruktury kanalizacyjnej na terenie miasta Tychy, zostały przejęte przez Regionalne Centrum Gospodarki Wodno – Ściekowej Spółka Akcyjna w Tychach, ul. Piłsudskiego 12.

więcej …